Polityka Prywatności serwisu www.petardabiznesu.pl​ z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel Serwisu, czyli firma Optymalny Sp.z.o.o. z siedzibą w Łobzie przy ul. Kościelnej 2a, 73-150 Łobez, Nip 8522604936 Regon 321439368, wpisana do KRS pod nr 0000482506. Adres poczty elektronicznej bartosz@petardabiznesu.pl, tel. 501894828.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika Optymalny Sp.z.o.o. i użytkownika serwisów oraz materiałów szkoleniowych należących do Administratora obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Polityka Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać
się do newsletterów należących do Optymalny Sp.z.o.o. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Optymalny Sp.z.o.o. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Optymalny Sp.z.o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i publikacji.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Optymalny Sp.z.o.o. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Subskrypcja bezpłatnych materiałów szkoleniowych Zamawianie elektronicznych i bezpłatnych materiałów szkoleniowych należących do Optymalny Sp.z.o.o. wymaga podania odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi materiał szkoleniowy. Imię pozwala Optymalny Sp.z.o.o. zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Optymalny Sp.z.o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. Niezapowiedziane Wiadomości Optymalny Sp.z.o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwisu www.petardabiznesu.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez Użytkownika Optymalny Sp.z.o.o. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Optymalny Sp.z.o.o. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do serwisu www.petardabiznes.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

W przypadku pytań proszę pisać:​ bartosz@petardabiznesu.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności

Stworzyłem serwis www.petardabiznesu.pl, aby pomagać czytelnikom osiągnąć sukces w życiu i biznesie, poprzez zmianę sposobu myślenia na temat pieniędzy. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.